บิ๊กตู่ ปลื้มกระแสตอบรับ คนละครึ่ง เฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านบริการ เดลิเวอรี่ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

โครงการเยียวยาจากทางภาครัฐยังคงออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ หลังมีการเพิ่มแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนระดับชุมชน เจ้าของร้านค้า แผงลอยต่างๆ มีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความยินดีต่อผลลัพธ์การดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ที่มาช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ที่มีร้านค้าให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่แล้วกว่า 58,000 ราย โดยผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม2564 นี้


โครงการคนละครึ่งเฟส 3


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


การเพิ่มแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ในโครงการของภาครัฐ


นาย ธนกร วังบุญคงชนะ


โครงการเยียวยาจากทางภาครัฐ


การเพิ่มแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ในโครงการของภาครัฐ

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 25.08 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 94,458 ล้านบาทใน ขณะที่ โครงการยิ่งใช้ยิ่ง ได้มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 81,929 คนโดยยอดใช้จ่ายสะสม 2,603 ล้านบาท ทั้งนั้ทั้งนั้น นายกมั่นใจเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมา ขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นต่อไป