จ.สกลนคร เชิญเที่ยวงาน เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน 22-28 มี.ค.นี้

ยกให้เป็นอีกงานเทศกาลประจำปียิ่งใหญ่ที่ถูกพูดถึงไม่น้อย หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดแถลงข่าวประกาศจัดงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

นายชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่CV -19

ทำให้การจัดงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องงดไป แต่เพื่อรองรับกับการให้CV -19 เป็นโรคประจำถิ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จัดงานเทศกาลเทศกาลไทสกลรวมเผ่า

รากเหง้าเดียวกัน 22-28 มีนาคม 2565 โดยจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพิธีกรรม วิถีชีวิตของ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ คือ ไทญ้อ ผู้ไท ลาว โย้ย โส้ กะเลิง โซ่ทะวึง บรู ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเชื้อสายจีน

นิทรรศการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชนเผ่า การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากชุมชน

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 1 ล้านบาท

โดยเป็นการจัดงานแบบเที่ยววิถีใหม่ ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม มีการตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า พร้อมกำหนดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ทุกร้านค้า

จัดจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของงาน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมงานเทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2565

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ข้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน)

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา