กระทรวงการต่างประเทศ รับพนักงานหลายอัตรา พนักงานด้านการรับรองและพิธีการ พนักงานผู้ช่วยด้านนิติกร ฯลฯ เงินเดือน 15,000

อาชีพในฝันของใครหลายๆคน ต่างก็อยากจะเข้าไปทำงานอยู่ในกระทรวง หรือเป็นข้าราชการ เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การได้ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าต้องมีทักษะในการสื่อสารและมีความรู้ความสามารถระดับหนึ่ง

เพื่อช่วยในงานทางด้านกระทรวง ที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่น ตามที่มีกฏหมายกำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 , 4 และอื่นๆให้เชียวชาญ

ล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยรับผู้ที่จบป.ตรี ทุกสาขา ให้เงืนเดือน 15,000 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ

 1. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. เงินเดือน 15,000 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านนิติกร

 1. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. เงินเดือน 15,000 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. เงินเดือน 15,000 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS

 1. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. เงินเดือน 15,000 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าซองถึงสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยระบุตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร ให้ชัดเจน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th