กรมทรัพยากรบาดาล รับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หลายอัตรา นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล นักธรณีวิทยา เงินเดือน 18,000

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำในตำแหน่งงานที่มั่นคงและอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียง เพราะกรมทรัพยากรบาดาล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ​สิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล และนักธรณีวิทยา ตำแหน่งละ 12 อัตรา ตามสาขาทั่วประเทศ

โดยกรมทรัพยากรบาดาล เปิดโอกาสให้ผู้ที่วุฒิ ป.ตรี หลายสาขาวิชา สามารถสมัครในตำแหน่งตามคุณสมบัติที่กำหนดได้โดยไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ และมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 18,000 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจเลื่อนลงไปดูรายละเอียดได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

จำนวน 12 อัตรา

เงินเดือน 18,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชารัฐศาสตร์

2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการ

5. สาขาวิชานิติศาสตร์

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

  • ทางภูมิศาสตร์ หรือ
  • ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. นักธรณีวิทยา

จำนวน 12 อัตรา

เงินเดือน 18,000

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

  • ทางธรณีวิทยา หรือ
  • ทางเทคโนโลยีธรณี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  • ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ
  • ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์  https://gdf.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ของ กรมทรัพยากรบาดาล  https://file.job.thai.com/prakad/gdf202106/gdf202106_2