กทม.ไม่นิ่งเฉย เตรียมรับมือ พายุฤดูร้อน ถึง 18 เม.ย.65

สำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2565 นี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยทาง ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ระบุว่า ได้มีความเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานคร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยรวม ทั้งอุปกรณ์ในการกู้ภัยต่างๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอีกด้วย

พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนหากมีการหักหรือโค่นล้มจากพายุ ลมแรง เช่น ภายในสวนสาธารณะ สวนหย่อม ถนน และสถานที่สาธารณะ โดยให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ทั้งในเรื่องกิ่งแห้ง กิ่งผุ หรือต้นไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกลมพายุพัดหักโค่น มีลักษณะเอนเอียงหรือไม่ หากพบต้นไม้ไม่มั่นคงแข็งแรง เช่น มีกิ่งแห้ง กิ่งผุ พุ่มหนาทึบต้านลมไม่สมดุลกับขนาดต้น ให้เร่งแก้ไข ตัดแต่งอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมทันที

ทั้งนี้ ให้เป็นการตรวจสอบดำเนินการนอกเหนือจากแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำเดือนที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมหน่วยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหากิ่งไม้หัก ต้นไม้ล้ม ที่จะกีดขวางสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ต้นไม้ในพื้นที่หักโค่น หรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุต้นไม้ล้มในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ

รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการประสานความร่วมมือในการตรวจแนะนำให้เจ้าของอาคารตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งกำชับเจ้าของป้ายขนาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย สำหรับป้ายถูกกฎหมายแต่มีสภาพเก่า ชำรุด

อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขหรือให้รื้อถอน หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการรื้อถอน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา