มาสด้า เอเบิล นวนคร ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ที่ปรึกษาการขาย ผู้จัดการฝ่ายขายฯลฯ เงินเดือนดี สวัสดิการเพียบ

ถือเป็นหนึ่งข่าวดีของผู้ว่างงานหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เมื่อล่าสุดมาสด้า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เข้ามาทำงานภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ มีเงินเดือนมั่นคงและสวัสดิการมากมายแก่พนักงาน หากท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลการสมัครได้จากด้านล่างนี้

Mazda เอเบิล นวนคร
ประกาศรับสมัครพนักงาน

 1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา
 2. ผู้จัดการทีมขาย 3 อัตรา
 3. ที่ปรึกษาการขาย 30 อัตรา
 4. ผู้จัดการฝ่ายบริการ 1 อัตรา
 5. ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 6. ช่างเทคนิค 5 อัตรา

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • พักร้อน

รายละเอียดอื่นๆ

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager
กลุ่มงานฝ่ายขาย
ผู้บังคับบัญชา เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการทั่วไป
วัตถุประสงค์ มีบทบาทสำคัญในการติดต่อระหว่างแผนกขายและลูกค้ามุ่งหวัง ขายรถใหม่โดยใช้กระบวนการในการขายเพื่อให้ได้กำไรชั้นต้น ยอดขาย และมาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถที่ต้องการ และมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องเงินให้ลูกค้า สร้างลูกค้าภักดี และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ น่าไว้ใจ จริงใจ ทัศนคติที่ดีในขณะติดต่อกับลูกค้า ทำยอดขายให้ผู้จำหน่ายสูงสุด จากการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่มี และการดูแลลูกค้าเก่าที่มีอยู่ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสนับสนุนแบรนด์สินค้า Mazda

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่หลัก

 การติดต่อลูกค้าก่อนและหลังเข้ารับบริการ

 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
 • บริการทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขายและดัชนีชี้วัดอื่นๆให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
 • พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขายเจรจาต่อรอง
 • เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางและวิธีขายแบบใหม่ๆเพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่ง ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย และพัฒนา ประสิทธิภาพของทีม
 • บริหารการจัดการและดูแลการขาย และส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือกระตุ้นและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีมขาย

ทักษะที่ต้องการ

 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป หากเคยทำธุรกิจด้านรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ความสัมพันธ์

 • เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับคนได้ง่าย

พัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการฟังอยู่เสมอ
 • พัฒนาความรู้ในงานด้านการขาย ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และงานซ่อมเบื้องต้น

อื่นๆ

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศูนย์บริการ เช่น กิจกรรม 5 ส.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปรึกษาการขาย
กลุ่มงานฝ่ายขาย
ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขาย
วัตถุประสงค์ มีบทบาทสำคัญในการติดต่อระหว่างแผนกขายและลูกค้ามุ่งหวัง ขายรถใหม่โดยใช้กระบวนการในการขายเพื่อให้ได้กำไรชั้นต้น ยอดขาย และมาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อรถที่ลูกค้าต้องการ และมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องเงินให้ลูกค้า สร้างลูกค้าภักดี และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ น่าไว้ใจ จริงใจ ทัศนคติที่ดี ในขณะติดต่อกับลูกค้า ทำยอดขายให้ผู้จำหน่ายสูงสุด จากการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่มี รายการดูแลลูกค้าเก่าที่มีอยู่ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสนับสนุนแบรนด์สินค้า Mazda

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่หลัก

การติดต่อลูกค้าก่อนและหลังเข้ารับบริการ

 • ทำรายได้และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมาย
 • รู้และปฏิบัติตามกระบวนการขาย 10 ขั้นตอนของ Mazda
 • ทบทวน พัฒนาและวางแผนในการหาลูกค้ามุ่งหวังในแต่ละวันโดยใช้รายงานที่ 1 ของ Mazda
 • ติดตามลูกค้าที่ไม่ได้นัดหมายภายใน 24 ชั่วโมง
 • สามารถนำเสนอสินค้า และเปรียบเทียบคู่แข่งกับรถที่ขายได้ทุกรุ่น
 • มีการบันทึกข้อมูลลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังทุกรายที่เข้ามาที่โชว์รูม โดยลงบันทึกลูกค้ามุ่งหวังอย่างละเอียด ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอาข้อมูลเหล่านั้นใส่ในระบบลูกค้ามุ่งหวังของดีเอ็มเอสก่อนที่จะเลิกงานในแต่ละวัน
 • หาลูกค้ามุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล รายการพูดคุยด้วยตัวต่อตัว
 • มีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
 • สอบถามถึงลูกค้าแนะนำ ในการปิดการขายและการส่งมอบรถลูกค้าทุกคน
 • ให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยการรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสอบถามและร้องขอ สอบถามเพื่อให้สามารถระบุความ
 • ต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาในสิ่งที่ลูกค้ากังวลและขายบริการเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
 • ขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาการขายคนอื่นเมื่อต้องการ
 • ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการขายของแผนกขาย
 • เข้ารับการอบรมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการขายทุกหลักสูตร เมื่อมีการร้องขอ

ทักษะที่ต้องการ

 • ทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

ความสัมพันธ์

 • รักษาความสัมพันธ์กับฝ่ายเตรียมรถเพื่อส่งมอบหรือ cro และฝ่ายบริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบรถ

พัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการฟังอยู่เสมอ
 • พัฒนาความรู้ในงานด้านการขาย ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และงานซ่อมเบื้องต้น

อื่นๆ

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศูนย์บริการ เช่น กิจกรรม 5 ส.

ติดต่อสมัครงานได้ที่
เบอร์โทร 021054359 หรือ 062-621-4222 วาสนา สายแวว ฝ่ายบุคคล (นุ้ย)