บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา พนักงานเก็บค่าผ่านทาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ มีเงินโบนัส สวัสดิการครบ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ว่างงาน เพราะบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (Tollway) บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางานทำด้วยการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง อาทิ พนักงานเก็บค่าผ่านทาง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานเก็บค่าผ่านทาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ซึ่งแต่ละตำแหน่งที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (Tollway) เปิดรับนั้น ได้รับสมัครพนักงานหลายอัตราตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้แต่ละตำแหน่ง สำหรับใครที่ต้องการทราบว่าทางบริษัทเปิดรับตำแหน่งไหนบ้างก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. พนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 4. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ (ระบบการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์)
 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application Support)
 7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 8. ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ
 9. ช่างโยธา
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ
 11. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 12. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ
 13. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. พนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 15. ผู้จัดการแผนกสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ
 16. ช่างโยธา
 17. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application Support)
 18. พนักงานวางกรวยยางและอุปกรณ์ความปลอดภัย

สวัสดิการของพนักงาน

 1. สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 2. โบนัสประจำปี
 3. ประกันสังคม
 4. กองทุนเงินทดแทน
 5. ค่ารักษาพยาบาล
 6. ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 10. รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 11. เครื่องแบบพนักงาน
 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 13. กีฬาประจำปี
 14. ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 15. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 16. กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

วิธีการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจในตำแหน่งดังกล่าวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ที่ https://1th.me/myaw4 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tollway.co.th/th/home