จ.ศรีสะเกษ จัดงาน”ดอกลำดวนบาน” ทำเงินสะพัด ชาวบ้านแห่ขอบคุณพ่อเมืองศรีสะเกษ

ทุกภาคส่วนรัฐบาลระดมสมองพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดงานเทศกาลยิ่งใหญ่ “ดอกลำดวนบาน” เน้นสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2565 ซึ่งนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หรือ ดร.กัลยา ธรรมจารีย์ ได้ระบุว่า ในวันสุดท้ายของการจัดงาน ได้ลงไปเยี่ยมชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับกรรมการเครือข่าย เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานจัดงานเทศกาลดอกลำดวน ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มีการออกร้านจำหน่ายสินคาทั้งประเภทอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น OTOP

รวมทั้งในงานมีการแสดงแสงสีเสียง “อารยธรรม แห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”

ในคืนวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 เป็นอย่างไรบ้าง ปรากฎว่าชุมชนท่องเที่ยวหลายกลุ่มที่สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวได้ไปสนับสนุนส่งเสริมร่วมกับนางทัศนี

ขจัดมลทิน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ในด้านการจัดอบรมอาหาร อบรมการแส่วผ้า อบรมนวดเพื่อสุขภาพ และชุมชนเหล่านี้

จากห้วยทับทัน ขุขันธ์ บ้านโพนค้อ ขุนหาญฯ

ได้มาออกร้านเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น รวมทั้งผู้อบรมนวดแผนโบราณก็ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก ดร.โสภา มะเครือสี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

และยังมอบหมายให้ น.ส.ศรุดา นาสารีย์ มาดูแลการใช้บริการห้องแอร์ในอาคารที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษด้วย ทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการสร้างรายได้ให้พนักงานนวดจำนวนมาก ทุกคนขอบคุณนายวัฒนา

พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษที่ตัดสินใจจัดงาน แม้CV-19 ยังไม่ไปไหน ถ้าไม่จัดงานอะไรเลยก็ยิ่งทำให้พวกตนไม่ได้ขายของ ไม่มีลูกค้ามาเยี่ยมมาชม และการจัดงานก็มีระบบควบคุมที่ดี

มีมาตรการป้องกันCV-19 อย่างเข้มงวด มีรถนำเที่ยวจากวัดไพรพ้ฒนามาบริการประชาชนฟรี ทำให้ชุมชนสามารถขายผ้าไหม ผ้าทอมือได้มาก ร้านอาหาร ร้านสมุนไพร ร้านนวดแผนโบราณก็สร้างรายได้ให้ได้ปลื้มใจกันทุกคน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา