ข่าวดี! การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สวัสดิการมั่นคง ตั้งแต่ 18-25 ตุลาคมนี้

เด็กจบใหม่ บุคคลที่มองหางานมั่นคง รายได้ดี สวัสดีการมั่นคง มาทางนี้เลย ข่าวดีมาแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานมาถึง480 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิ ม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่ วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 • พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​จำนวน 264 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​จำนวน 98 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​จำนวน 9 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 • พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 19 อัตรา
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ​จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 28 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​​จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https:// railway.thaijobjob.com/

ตั้งแต่ วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564