กรมทางหลวงชนบท รับลูกจ้างชั่วคราวจำนวนหลายอัตรา เจ้าหน้าที่ประจำสถานี วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500

ถือเป็นอีกข่าวสมัครงานที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวนหลายอัตรา เพื่อขยายองค์กรสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)พร้อมสำหรับปฎิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พ.ค. 2564 โดยตำแหน่งงานที่เปิดว่างอยู่คือ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ นอกจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้ว ท่านยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าปฎิบัติหน้าที่ ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ด้วยนั่นเอง สำหรับท่านใดที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม วันนี้ทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาการสมัครงานและคุณสมบัติผู้สมัคร ไว้ดังนี้

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติหน้าที่

ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ถนนสายก ฉช.3001 อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เลขที่ 37/2 ม.15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0-2192-3380 ต่อ 123-124 ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครสอบสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับประกาศรายชื่อและถานที่สอบ ได้ทางเว็บไซต์ http://drr1.drr.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เว็บไซต์ http://drr1.drr.go.th