กรมการศาสนา เปิดรับพนักงานราชการจำนวนมาก นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศาสนพิธี วุฒิ ป.ตรีหลายสาขา เงินเดือน 18000 สวัสดิการมั่นคง

ข่าวดีมาแล้วสำหรับใครที่มองหางานใหม่หรือต้องการสมัครงานราชการ เมื่อเร็วๆนี้ กรมการศาสนา ประกาศรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนพิธี และ นักวิชาการเงินและบัญชีโดยเปิดรับจำนวน 13 อัตรา การรายละเอียดข้างต้นดังนี้

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการศาสนพิธี
  จำนวน 12 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dra.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการศาสนา”

หรือ https://dra.thaijobjob.com โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน