สคส. เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000

ยังคงเป็นอีกข่าวสมัครงานที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่กำลังว่างงานและต้องการมองหางานใหม่จำนวนมาก หลังจากที่สำนักงานค ดีย าเส พติด ประกาศเปิดรับพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งงาน นิติกร (เนติฯ) ทั้งหมด 20 อัตรา เพื่อเข้ามาสอบบรรจุคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานค ดีย าเส พติด ท่านผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่จำต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่สนใจเข้ามาสมัครได้มากยิ่งขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยการดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและส่งมาทางอีเมลรับสมัครงานของสำนักงานค ดีย าเส พติดได้เลยนั่นเอง ซึ่งวันนี้ทีมงานได้รวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครมาให้ท่านผู้ที่สนใจ ดังนี้

สำนักงานค ดีย าเส พติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานค ดีย าเ สพติด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร(เนติฯ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ)
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 20 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครสอบ

 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1
 2. สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 3. โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานค ดีย าเ สพติดที่ อัเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ สำนักอำนวยการสำนักงานค ดีย าเส พติด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ หรือเว็บไซต์ http://www.nct.ago.go.th