บิ๊กตู่ นำคณะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สนามบินเบตง จ.ยะลา รองรับการท่องเที่ยว ดึงลงทุนในและตปท.

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชา เดินทางพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานเบตง เพื่อไปเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในจังหวัดยะลานั่นเอง

นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและได้รับมอบภาพวาดสีน้ำรูปเครื่องบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์

สำหรับภาพวาดดังกล่าวเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ด้วยเครื่องบินพระที่นั่งที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

( มหาชน) จัดถวาย เมื่อวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562

นายกรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติเบตง และนิทรรศการ OTOP จังหวัดยะลา

พร้อมพบปะกลุ่มตัวแทนชาวยะลาและมอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ประสบอุทกภัย

สำหรับสนามบินเบตง มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ 300 คนต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ กว่า 800,000 คนต่อปี

รันเวย์มีขนาดความยาว 1,800 เมตร รองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็ก ทั้งนี้ การสร้างสนามบินเบตง เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง

ให้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา