กองทัพอากาศ รับสมัครกำลังพลสำรอง 73 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. มีเงินเดือน และค่าครองชีพ

ข่าวดีสำหรับชายไทยที่ต้องการบรรจุเป็นทหาร เพราะทางกองทัพอากาศ เปิดโอกาสแก่ชายไทยที่สนใจอยากเข้าร่วมกองทัพอากาศ ด้วยการเปิดรับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2564 จำนวน 73 อัตรา

โดยผู้ที่จะสมัครได้ต้องเป็นเพศชาย อายุ 18-25 ปี มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 และมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

จำนวน 73 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชาย
  2. สัญชาติไทย
  3. อายุ 18 – 25 ปี (เกิดปี พ.ศ.2539 – 2546)
  4. เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ หรือเป็นทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ
  5. จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมตอนปลาย (ม.6) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

  1. ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 9,330 บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 11,330 บาท)
  2. ผู้ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 8,610 บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10,610 บาท)
  3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการกำหนด

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขาไปอ่านในประกาศรับสมัครสอบได้ที่ https://bit.ly/2U8bkjz