BTS รับพนักงานหลายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานี ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

รถไฟฟ้า BTS เป็นอีกหนึ่งขนส่งทางรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ภายในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด โดยในปัจจุบันมีให้บริการส่งถึง 60 สถานี ซึ่งถ้าหากใครต้องการเดินทางภายในจังหวัดกรุงเทพ BTS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง

เนื่องจากสะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเจอปัญหารถติด และมีราคาไม่แพง ทำให้ผู้ใช้บริการต่างเลือกใช้ระบบขนส่งทางรถไฟฟ้า เพื่อเดินทางไปทำงาน หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจาก BTS ทั้งสองสาย มีจุดเชื่อมต่อกันที่สยาม ซึ่งเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมในการเดินเที่ยวมากที่สุด

สำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ ล่าสุดทางบริษัท BTS ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา โดยมีคุณสมบัติคร่าวๆ เพียงจบปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตใจรักในงานบริการ สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน ก็สามารถยื่นใบสมัครเพื่อพิจารณาได้ โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครคร่าวๆดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุไม่เกิน 28 ปี
 3. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 5. สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 6. สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

2. เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 4. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 6. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีวินัยสูง จิตใจมั่นคง และอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 7. สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า บ่าย ดึก) ได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเข้าทำงาน (TrainCrew Point) ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

3. นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 -40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติดี และมีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

4. ผู้ช่วยนายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 4. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงเวลา
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOfficeได้
 6. สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้

5. เจ้าหน้าที่คุณภาพ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือใกล้เคียง
 2. มีประสบกาณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีทางด้านการจัดการระบบคุณภาพ (Quality/Safety/EnvironmentManagement System)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25-40ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 3. ประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรือระบบขนส่งมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, มีความรับผิดชอบ
 5. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

7. Maintenance Foreman

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 27-40 ปี
 2. ปวส. หรือสูงกว่า สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับสวัสดิการที่พนักงานพึงจะได้รับมีดังนี้

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์
 3. ทุนการศึกษาบุตร
 4. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. ห้องพยาบาล
 7. เครื่องแบบพนักงาน
 8. เงินช่วยเหลือพนักงาน
 9. ค่าทำงานกะ
 10. เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน
 11. การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส
 12. ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม
 13. ห้องอาหาร
 14. ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน
 15. ฝึกอบรม
 16. กิจกรรมอื่นๆ
 17. ประกันสังคม
 18. กองทุนเงินทดแทน

อย่างไรก็ตามหากใครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบ และสนใจอยากจะร่วมงานกับ BTS สามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html