สนง.จัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. เงินเดือนดี มีสวัสดิการ

สำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรียกได้ว่าทุกท่านที่ว่างงานต่างมองหางานการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดข่าวดี จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 8 อัตราโดยเปิดรับสมัครวุฒิการศึกษาปวส. สำหรับรายละเอียดการสมัครมีดังนี้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 8 อัตรา รับสมัคร 8 – 17 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  1. จำนวน 2 อัตรา
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 
  1. จำนวน 6 อัตรา
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 310/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ