ซีพีออลล์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา พนักงานศูนย์กระจายสินค้าฯลฯ วุฒิ ป.6-ปวส. สมัครผ่านเว็บไซต์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวประกาศงานที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ศูนย์กระจายสินค้า ANC 2 บ้านหลังใหม่ของ CP ALL เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก 1,000 อัตรา เพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานว่าง อาทิ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยรับผู้ที่มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระหว่าง ประถมปีที่6 ถึง ปวส. โดยรายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย

ซีพีออลล์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา บ้านหลังใหม่ของ CP ALL (ศูนย์กระจายสินค้า ANC 2)

ตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

  • ตำแหน่งงาน พนักงานศูนย์กระจายสินค้า

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิ ป.6 – ปวส.

  • ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิ ป.6 – ปวส.

สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
7. ฯลฯ

หมายเหตุ : สวัสดิการให้เฉพาะกับพนักงานประจำเท่านั้น

การเปิดรับสมัคร

รับสมัครโดยกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/P4M4q