กรมที่ดิน เปิดสมัครบรรจุรับราชการ 36 อัตรา ปวช-ปวส. เงินเดือน 9,400-12,650

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ประชาชนคนไทยต่างให้ความสนใจไม่น้อยหลัง กรมที่ดิน มีมติให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสได้เข้ามาทำงานในหลายตำแหน่งด้วยกัน โดยกรมที่ดินทำการเปิดสอบบรรจุแข่งขันเพื่อรับเข้าทำงานราชการใน กรมที่ดิน ทั้งหมด 36 อัตรา กว่า 5 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่ กรมที่ดิน ระบุไว้ในรายละเอียดการรับสมัคร และจำเป็นจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.เพื่อคัดสรรผู้มีความสามารถเข้าทำงานกับ หน่วยงาน กรมที่ดิน นั่นเอง สำหรับรายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ดังนี้

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2564ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ปวส. อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

2. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ปวส. อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ ช่างเทนิควิศวกรรมโยธา
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

3. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

4. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบช่างกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) ได้รับวุฒิอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/