นายกฯตู่ นำ ครม.ทำบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม

ยกให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนฝห้ความสนใจหลังโดยก่อนการประชุมครม. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานในพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยจัดขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาล ที่ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์รวมทั้งทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป โดยยังเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยนั่นเอง

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (12 เม.ย.65) โดยมีวาระสำคัญคือ ที่ประชุมจะรับทราบรายงานสถานการณ์และมาตรการป้องกันCV-19

มาตรการอำนวยความสะดวกจราจรและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงพลังงาน ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก

เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งดังกล่าวอาจมีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม หรือ 22 พฤษภาคมนี้

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา