ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อฟื้นฟู วงเงินหมื่นล้านบาท หลังบิ๊กตู่สั่งการ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรถูกอุทกภัย

เป็นข่าวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมออกมาตรการโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเกษตรกร ลงทุนและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดโครงการสินเชื่อฟื้นฟูตามนโยบายภาครัฐให้การช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัย โดยมอบให้รายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย mrr-2 โดยให้ชำระภายใน 15 ปี


นายสมเกียรติ กิมาวหา


นายกรัฐมนตรี สั่งการช่วยเหลือเกษตรกรทุกแนวทาง


ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อฟื้นฟู


น้ำท่วมไร่นาพืชสวน


ชาวนา


ชาวนาที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ช่วยกันลงแขก


น้ำท่วม


เกษตรกร

สำหรับเกษตรกรผู้มีความสนใจเข้ารับความช่วยเหลือตามมาตรการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ที่ขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีนั่นเอง