ทน.นนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 80 อัตรา นายท้ายเรือ คนงานฯลฯ ขอคนมีทักษะไม่จำกัดวุฒิ รับเงินเดือน สวัสดิการเพียบ

อีกข่าวสมัครงานมาใหม่ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อทน.นนทบุรี หรือเทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานอัตราจ้างจำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานประจำ ไม่ว่าตำแหน่งนายท้ายเรือ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการมากมาย อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ได้ดังนี้

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 80 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  •  มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
  •  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ถ้ามี)

ตำแหน่งนายท้ายเรือ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งคนงาน
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)