กรมธนารักษ์ เปิดรับราชการ หลายตำแหน่ง ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 11,500-16,500

ใครที่อยากทำงานเป็นข้าราชการมีสวัสดิการดีๆ มาดูทางนี้เลยจ้า เพราะทางกรมธนารักษ์ ในสังกัดของกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมากถึง 9 ตำแหน่ง ได้แก่ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน นายช่างโลหะปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครสอบแข่งขันกัน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ซึ่งทางทางกรมธนารักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจทั่วทั้งประเทศ สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้คนที่มีวุฒิปวส.-ป.ตรี ทั้งชายหญิงเข้ามาสมัครได้อีกด้วย รู้แบบนี้แล้วใครที่สนใจอยากจะทำงานกับกรมธนารักษ์ก็ลองมาดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ข้างล่างนี้เลยค่ะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000-16500 บาท

ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000-16500 บาท

ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

3. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000-16500 บาท

ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เงินเดือน 15000-16500 บาท

ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

 

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน : 11500-12650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6. เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

8. นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

9. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11500-12650 บาท

ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของ กรมธนารักษ์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

https://treasury.thaijobjob.com/