เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครแรงงานไทยไปซาอุฯ ทักษะสูงค่าจ้าง 1 แสนบาทต่อเดือน

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาข่าวสมัครงาน สำหรับแรงงานไทย ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และผู้ที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆ ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ อย่ารอช้ามาฟังทางนี้ MOU เตรียมประกาศส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะเดินทางมาดูการฝึกอาชีพและคัดเลือกแรงงาน โดยสัญญา MOU นี้ระยะเวลา 2 เดือน ผู้สนใจสามารถเตรียมตัวให้พร้อมฝึกทักษะให้ชำนาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

จะมีการแบ่งอัตราค่าจ้างออกเป็น 3 ระดับ

  • แรงงานทักษะสูง เช่น วิศวกร สถาปนิก จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เดือน

  • แรงงานกึ่งทักษะ อาทิ เชฟ จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 26,000 บาทขึ้นไป/เดือน
  • แรงงานไร้ฝีมือ อาทิ กรรมกร จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 17,000-20,000 บาทขึ้นไป/เดือน

อ้างอิงข้อมูลจาก ch7

กระทรวงแรงงาน เตรียมทำ MOU จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายใน 2 เดือนนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า การส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งขณะนี้ทูตแรงงานไทย ได้ส่งตัวอย่างสัญญา MOU และรายละเอียดกรอบการทำ MOU ให้ซาอุดีอาระเบียแล้ว และหลังจากนี้ ทางซาอุดีอาระเบีย จะเดินทางมาดูการฝึกอาชีพ และคัดเลือกแรงงาน ตั้งเป้าทำ MOU ให้ได้ภายใน 2 เดือนนี้

สำหรับค่าแรงของซาอุดีอาระเบีย แบ่งเป็น 3 อัตรา แรงงานทักษะฝีมือสูง อาทิ วิศวกร สถาปนิก จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน, แรงงานกึ่งทักษะ อาทิช่างฝีมือ เชฟ จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 26,000 บาทขึ้นไป และแรงงานไร้ฝีมือ อาทิกรรมกร จะมีค่าจ้างตั้งแต่ 17,000-20,000 บาทขึ้นไป

และในส่วนของค่า Work permit ค่าที่พัก อาหาร รถรับส่ง ค่าประกัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ซึ่งก็จะมีการระบุรายละเอียดส่วนนี้ ไปในสัญญา MOU ด้วย เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย

แรงงานล็อตแรกที่จะส่งไปได้ คาดว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 5-6 เดือนหลังจากนี้ เป็นแรงงานประเภทช่างฝีมือ เชฟ และกรรมกร ส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ จะมีการจัดอบรมเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน ก่อนส่งไปรองรับความต้องการแรงงานภาคการท่องเที่ยว และโรงแรมของซาอุดีอาระเบีย