สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครข้าราชการ 56 อัตรา เงินเดือน 18,000

ข่าวดีมาแล้วจ้าสำหรับผู้ที่อยากทำงานราชการ มีเงินเดือนและสวัสดิการดีๆ เพราะทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวนมากถึง 56 อัตรา ทั้งชายหญิง โดยมีทั้งตำแหน่งครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป

ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ที่สำคัญสามารถสมัครได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใครที่บ้านไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดก็หายห่วงได้เลยค่ะ รู้แบบนี้แล้วใครที่ประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ลองมาอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ข้างล่างเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เปิดรับ 3 ตำแหน่ง 56 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ)

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 26 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือ

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ

3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

2. ตำแหน่ง พนักงานด้านกฏหมาย

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขานิติศาสตร์

 

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 26 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opec.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

https://opec.thaijobjob.com/