สป.กก. เปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา นักวิชาการพัสดุฯลฯ วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนมั่นคง

อีกข่าวสมัครงานราชการที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง สป.กก. หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศรับพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวนมาก เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งงานว่าง อาทิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักพัฒนาการกีฬาเป็นต้น หากต้องการทราบรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม โปรดเลื่อนลงไป


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รับสมัคร 19 – 23 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. นักพัฒนาการกีฬา
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
 5. นักวิชาการพัสดุ
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com/202107/index.php

ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)