นายกฯตู่ ไม่นิ่งเฉย ลุยแก้ปุ๋ยแพง ช่วยลดผลกระทบเกษตรกร ใช้ต้นทุนการผลิตสูง

เป็นอีกข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเมื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งลุยแก้ปัญหาราคาปุ๋ยครบวงจรเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น โดยเน้นสั่งการแผนระยะยาว ในเดือนก.ค.64 ที่ผ่านมา ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยมีปุ๋ยเคมีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4.5 ล้านกระสอบ

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน2564 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ระบุว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงทำให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน และใช้แผนระยะยาวคือ ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัดซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่าแสนรายเลยทีเดียว ใช้ปุ๋ยสั่งตัดแล้วจำนวน 6แสนไร่ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ลงร้อยละ 45 จึงช่วยลดต้นทุนคิดเป็นมูลค่าเกือบ 600 ล้านบาทอีกด้วย


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น


เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร


ช่วยลดผลกระทบเกษตรกร


เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร


ช่วยลดผลกระทบเกษตรกร


เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร

โดยภาครัฐยังดำเนินการการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาสูงอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโพแตสในประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนปุ๋ยไนโตรเจนกับโปแตสกับประเทศมาเลเซียอีกด้ว ยเพื่อหาแหล่งแม่ปุ๋ยนำมาจากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยนำเข้านั่นเอง