นายกฯตู่ ห่วง ครูไทย จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูไปแล้วกว่า 558 ทั่วทุกจังหวัด

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของครู โดยเมื่อเร็วๆนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ นายธนกร วังบุญคงชนะ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นย้ำและเฝ้าติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กำหนดการขับเคลื่อนในเฟสแรก ด้วยการลดดอกเบี้ย รวมทั้งเปิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครู โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เข้าร่วมอีกนั่นเอง

ซึ่งในเวลานี้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ร่วมเข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครู ถึง 70 แห่งจากทั้งสิ้น 108 แห่ง โดยมีการเข้าร่วม เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงมาตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ถึง 1.0 ทั้งนี้ยังมีสหกรณ์อีก 11 แห่ง ที่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยจะมีครูผู้ได้รับประโยชน์แล้วกว่า 460,000 รายอีกด้วย

โดยล่าสุดได้จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 481 แห่ง ระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 558 สถานีทั่วประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ความมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี โดยประกาศให้ปี 2565 เป็น ‘ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน’ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนกว่า 9 แสนคน มีหนี้สินรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีความคืบหน้าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ โดยการแก้ไขปัญหาหนี้ครูจะเป็นตัวอย่างสำคัญในการขยายไปสู่การแก้ปัญหาหนี้ให้กับข้าราชการส่วนอื่นๆ

รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนทุกมิติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ให้กับทุกกลุ่มให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและยั่งยืน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา