ครม. เปิดจ้างนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 สวัสดิการครบ

เป็นอีกข่าวสมัครงานมาใหม่ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวเนื่องจากได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก หลังครม.ประกาศเห็นชอบอนุมัติให้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 อัตรา โดยเข้ามาสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามอัตราจ้างงานของแต่ละกระทรวง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานที่จบใหม่ ที่กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงไม่น้อย

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ครม.ได้จัดสรรงบประมาณดูแลในส่วนนี้ด้วยวงเงินกว่า 2.2 พันล้านบาท โดยมีระยะเวลาการจ้างยาวนานถึง 1 ปี และได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน รายได้ เทียบเท่ากับพนักงานราชการปกติอีกด้วย หากท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานว่าง มีดังนี้

 

ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

 • จ้างงานรวม 10,000 อัตรา
 • สัญญาการจ้างงาน 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

อัตราการจ้างงานรายกระทรวง ดังนี้

 1. กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา
 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา
 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา
 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,644 อัตรา
 5. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา
 6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา
 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา
 8. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา
 9. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา
 10. กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา
 11. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา
 12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา
 13. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา
 14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา

เงินเดือน
รับเงินเดือนละ 18,000 บาท

สวัสดิการ
รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมทั้งเงินประกันสังคม

หมายเหตุ โดยตามแผนงานส่วนราชการจะเริ่มดำเนินการเพื่อจ้างในเดือน มิถุนายนนี้ และส่วนราชการจะรายงานผลการจ้างงานภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564