คปภ. รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา วุฒิป.ตรี 10 อัตรา ไม่ต้องผ่าน กพ.ภาคก.

สำหรับผู้ที่สนใจงานจ้างเหมาของรัฐวิสาหกิจ ตอนนี้มีข่าวดีแล้ว รีบมาสมัครเลย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี ทุกสาขา 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน”

จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7-  15 ตุลาคม 2564เวลา16.30 น.

วิธีการสมัคร

Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร

พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/Ddv5JXTZbvBVhw8J6