เฮ! เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีแล้ว แนะวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ปี 2565 เข้าอีกวันไหนบ้าง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในทุกๆด้านมาสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนบุตร และ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2565 ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อย และใครยังไม่ได้รับเงินก็สามารถตรวจสอบช่องทางสถานะสิทธิ์ของท่าน พร้อมทั้งยังเผยขั้นตอนการเช็คสิทธิ์ รวมทั้งความหมายและสถานะของสิทธิ์จะขึ้นสถานะแบบไหน แปลว่าอย่างไร สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดได้จากบทความต่อไปนี้

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2565 ทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้วจำนวน 600 บาท

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผ่านบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ ส่วนผู้ปกครองที่เพิ่งยื่นเรื่อง สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินผ่าน 2 ช่องทางหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1. เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ” โดยมีขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะของผู้ลงทะเบียน

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”(คลิกที่นี่)

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล

ช่องทางที่ 2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

ดาวน์โหลดผ่าน IOS
ดาวน์โหลดผ่าน Android

ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครองเข้าระบบการตรวจสอบสถานะสิทธิ แล้วพบว่าติดปัญหา และขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้

E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
E07 วันที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
E08 โดนระงับสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
EXX รอการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่น ๆ ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาข้อมูล – ภาพ :เฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา