ชาวเมืองแพร่ ชวนเที่ยวงานสงกรานต์ 65 “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง”

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลับมาพลิกฟื้นคือคักอีกครั้ง หลายจังหวัดออกกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมหวังพ่วงบางโพเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงาน “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลักดันรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้พี่น้องนักท่องเที่ยว แต่งกายนุ่งผ้าเมืองผู้กำเมืองดำหัวแบบคนเมืองอีกด้วย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เป็นกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่

เป็นการขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การจัดงาน “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง”

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2565 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ มีการจำหน่ายสินค้าผ้าหม้อห้อม สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์หม้อห้อม Workshop

ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม กิจกรรมสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการหม้อห้อมเมืองแพร่ และการจำหน่ายสินค้านาทีทอง

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมเมืองแป้ ด้วยการนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากCV-19

ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว “ขะน๋นหม้อห้อมแป้ ม้วนแต้ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่

และเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมเมืองแป้ ด้วยการนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา