กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 184 อัตรา เงินเดือน 18,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการทั่วไป วันนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ซึ่งได้มีตำแหน่งว่าง 29 สายงาน เป็นจำนวน 184 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 11,280 –  23,430 โดยแต่ละสายงานก็จะมีการทำงานลงพื้นที่ต่างกันออกไป

สำหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนาม ในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปที่ผู้สมัครจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี และต้องเป็นผู้ไม่ไร้ความสามารถหรือมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยผู้ทึ่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com แล้วเลือก พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนั้นกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่ง และหน่วยงานที่จะสมัคร

มีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 29 สายงาน 184 อัตราดังนี้

1. กลุ่มงานบริการ

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 1. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
 2. ช่างไม้ 1 อัตรา
 3. ช่างสำรวจ 1 อัตรา
 4. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา
 6. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
 7. นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
 8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 4. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
 8. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
 9. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 10. นิติกร 2 อัตรา

4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
 2. วิศวกรโยธา 4 อัตรา
 3. สถาปนิก 2 อัตรา
 4. สัตวแพทย์ 6 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com