รัฐบาลหนุน สินเชื่อ ธุรกิจชุมชนสร้างไทย ส่งเสริมปลูกกัญชง กัญชา กระท่อม

เป็นอีกข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อรัฐบาลผลักดันโครงการเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยโดยวางเงินไว้ 50 ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี โดยละเอียดเงื่อนไขเบื้องต้นนั้นต้อง เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคมนั่นเอง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน2564 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ระบุว่า รัฐบาลเปิดสินเชื่อร่วมกับธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ชื่อ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ได้มีการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 10 รายจาก 157 ราย


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก


กัญชง กัญชา


สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย


กัญชง กัญชา


นายกรัฐมนตรี


กัญชง กัญชา

กระท่อม

โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการเกษตรของประเทศไทยงั้นส่งเสริมนโยบายเกษตร BCG และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำขั้นตอนการเพาะปลูก กระบวนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตเพื่อผลักดันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็น กัญชง กัญชา กระท่อมนันเอง