นายกฯ กำชับ กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมอาชีพอิสระ ฝึกทักษะแก่ปปช.

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่งเสริมรายได้ประชาชนในประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือนายสุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่า ได้มีการมอบหมายให้กรมการจัดหางานจัดสรรข้อมูลอาชีพอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนนอกจาก 10 หมวด 199 อาชีพ ซึ่งเน้นอาชีพที่ทำได้ง่ายรายได้ดีและกำลังเป็นที่นิยมในเวลานี้ ทั้งยังทำได้ตามความถนัดทุกช่วงวัยโดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะ ให้แก่บุคคลที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชม“อาชีพอิสระ 2022”

ได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th เลือกหัวข้อ “อาชีพอิสระ 2022”

ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานได้เตรียมข้อมูลไว้ถึง 10 ประเภทอาชีพอิสระ ได้แก่

ประเภทการขายและการให้บริการ

ประเภทการใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้าน

ประเภทการออกแบบประเภทการสอน

ประเภทงานประดิษฐ์ ประเภทการตัด – เย็บ ประเภทการทำอาหาร ประเภทการให้คำปรึกษา ประเภทการเขียนและรีวิว และประเภทการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือ 1694

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา