เกษตรฯ ยิ้มปริ่ม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ คืบหน้าตามเป้า 91 เปอร์เซนต์

ยกให้เป็นอีกโครงการที่ชาวเกษตรกรต่างจับตามองสำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCV-19 สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นผลิตอาหารเองยังเป็นอีกศาสตร์ จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ผลดำเนินการโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัดทั่วประเทศเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


นายสำราญ สาราบรรณ์


1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดผลรูปธรรมในพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศไทย จึงทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการจนถึงสิ้นปี 2564 เดือนธันวาคม นี้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในทุกๆด้านนั่นเอง