สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 56 อัตรา ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 18,000

ยังคงเป็นอีกข่าวที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่นใจสมัคงานราชการเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหนดไว้ ทั้งยังสมัครผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ถึง 23 เม.ย. 64

โดยการเปิดรับบรรจุนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายละเอียดผู้ที่ต้องการสมัคร ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็สามารถเข้ามาสอบแข่งขันได้ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งตำแหน่งการสมัครไว้ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ครูผู้สอน พนักงานด้านกฏหมาย พนักงานจัดการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ)

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือ

– เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ

– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

2. ตำแหน่ง พนักงานด้านกฏหมาย

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขานิติศาสตร์

 

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opec.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ