ศซบ.ทบ. ประกาศรับผู้สนใจ คัดเลือกเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 25,200 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

อีกข่าวสมัครงานที่ประชาชนชาวไทยหลายคนกำลังตั้งตารอ เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร โดยสำนักกองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าทำงานในตำแหน่งงานว่าง เพื่อรับราชการโดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 25,200 บาท อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 1 – 15 มิถุนายน 2565

ประกาศศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักกองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในศูนย์ไซเบอร์ทหาร

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการใน ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ป.ตรี ถึง ป.เอก ทุกสาขา
โดยมีค่าตอบแทน ดังนี้
คุณวุฒิ ปริญญาตรี รับเงินเดือน 18000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาโท รับเงินเดือน 21000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาเอก รับเงินเดือน 25200 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขา โดยมีค่าตอบแทน ดังนี้
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช รับเงินเดือน 11280 .- บาท และ ค่า ครองชีพ 2000 .- บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. รับเงินเดือน 13800 .- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ณ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
ระหว่าง 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้สนใจขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ ชั้น 2 อาคาร 7
ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ ระหว่าง 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ได้ที่ https://rtarf.mi.th/index.php/th/2016-06-23-07-14-56/2016-06-24-03-50-21/5161-2022-06-01-03-39-06