ชาวบ้านเฮ รัฐฯ เปิดศูนย์บัญชาการสู้น้ำท่วม บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล

สถานการณ์น้ำท่วมยังเป็นอีกปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐ เร่งให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดโดย ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชีมูล ล่วงหน้า ไว้เพื่อประสานงานเฝ้าระวังติดตามประเมินและ วิเคราะห์แนวทางแก้ไขอุทกภัยเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชีมูลในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฝ้าระวังติดตาม และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์น้ำท่วมให้ทันท่วงทีเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชีมูล


สถานการณ์น้ำท่วมที่ยังน่าเป็นห่วง


ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังมีมวลน้ำที่ยังคงไหลมาจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะทะลักลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับนั่นเอง