เฮ เลขาธิการ สทนช.เผย ล่าสุดน้ำท่วมดีขึ้น ย้ำชัด มีแผนจัดการน้ำช่วยทั้งน้ำท่วม-น้ำแล้ง

เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้ดีขึ้นมาก เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีไม่มาก รวมทั้งลุ่มเจ้าพระยาน้ำลดลงนั่นเอง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. การบริหารจัดการน้ำในเดือนนี้จะฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสเนื่องจากนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตไม่ว่าจะประสบปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง


นายสุรสีห์ กิตติมณฑล


สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน


เลขาธิการ สทนช.


ภัยแล้งที่รัฐเตรียมวางแผนแม่บทแก้ไขพร้อมน้ำท่วม


เลขาธิการ สทนช.

โดยเชื่อว่าแผนบริหารจัดการน้ำนั้นในระยะยาวช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยลงพร้อมทั้งช่วงหน้าแล้งในปีหน้าจะมีน้ำกักเก็บในทุ่งนาเพื่อทำเกษตรอีกด้วย