เช็กเงื่อนไขที่นี่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 – ทัวร์เที่ยวไทย พร้อมเช็คสิทธิโปรแกรมเที่ยวล่าสุด

รัฐบาลยังออกโครงการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการเยียวยาต่างๆ โดยหนึ่งโครงการที่เป็นที่จับตามอง นั่นก็คือ เราเที่ยวด้วยการ เฟส 4 และ ทัวร์เที่ยวไทย ที่ล่าสุดมีการเปิดเผยเงื่อนไขตัวเลขการใช้สิทธิ์ในโครงการเมื่อเร็วๆนี้ โดยท่านสามารถเช็คสิทธิ์คงเหลือ ทั้งยังอัพเดทข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมายได้จากที่นี่

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” ถือเป็น 2 โครงการสำคัญที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ

และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบการนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สามารถแยกรายละเอียดออกเป็นดังนี้

1. โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2565 โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิใน เฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ

ส่วนประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สำหรับข้อมูลการใช้สิทธิล่าสุดของโครงการ ณ วันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 08.00 น.

เหลือสิทธิที่พัก 1,090,825 สิทธิ
เหลือจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 594,648 สิทธิ

2. โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ประชาชนสามารถลงทะเบียนและซื้อรายการนำเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 และสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.พ. – 30 เม.ย.2565 โดยโครงการนี้กำหนดไว้จำนวน 200,000 สิทธิ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มี.ค.2565 เวลา 08.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 157,336 สิทธิ

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อรายการนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยวรายเดิมเริ่มส่งรายการนำเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ว โดยสามารถขอรับสิทธิตามโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสามารถตรวจสอบแพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

ข้อมูลโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มให้เลือก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม

silver เป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาถูก
Gold แพ็คเกจทัวร์ราคาปานกลาง
Platinum แพ็คเกจทัวร์ราคาสูง

สำหรับสิทธิตามโครงการนี้

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศให้ผู้ร่วมโครงการ 40%
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
1 สิทธิต่อคน
จำนวนรวมทั้งหมด 2 แสนสิทธิ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

บุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้