อนุทิน ลงพื้นที่จ.กระบี่ ส่งมอบวัคซีน 500,000 โดส เร่งฉีดให้ครอบคลุม เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว

รัฐมนตรีฯสาธารณสุข พร้อมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดกระบี่ติดตามสถานการณ์CV-19 เพื่อเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว โดยส่งมอบวัคซีน 5 แสนโดส แก่ประชาชนใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัย

ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางส่งมอบวั คซีน ในจังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่นำร่องระยะแรก เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อได้


รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


พร้อมนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองกระบี่รับนักท่องเที่ยว


เดินทางส่งมอบวั คซีน ในจังหวัดกระบี่


เร่งฉีดให้ครอบคลุม


กระบี่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ในรูปแบบ sandbox ดังนั้นต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ 100% แก่ทุกคน ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งหากมาตรการโครงการดำเนินไปได้ราบรื่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกครั้ง