รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ช่างเทคนิค วิศวกรแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า ฯลฯ ป.ตรี หลายสาขา สวัสดิการเพียบ

ปัจจุบันรถไฟฟ้า มียอดผู้โดยสารสูงสุดต่อวันที่จำนวน 95,771 คนต่อวัน และเดือนมีนาคม 2562 ทำสถิติผู้โดยสารสูงสุดต่อเดือนที่จำนวน 2,303,093 คน รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ที่เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลบริหารจัดการ มีความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ขบวนมีความเสถียรในการให้บริการ ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

ล่าสุด ทางรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง โดยมีเงินเดือนตั้งแต่ 12,690 – 16,830 วุฒิ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ก็สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม ผ่านเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาสาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง

 1. จำนวน 4 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง

 1. จำนวน 4 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ตำแหน่ง วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. ตำแหน่ง วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 12,690 บาท

คุณสมบัติ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน และอยากร่วมงานกับ รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2564 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career หลังกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว ก็รอรับผลการสมัครได้เลยค่ะ