บิ๊กป้อม เตรียมปรับปรุงท่าเรือ พร้อมแผนเร่งอนุรักษ์พัฒนา 12 เมืองเก่า

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เตรียมเดินหน้า วางแผนฟื้นฟูพัฒนาเมืองเก่าที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยเน้นให้ครอบคลุม 12 เมืองเก่า ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่านั่นเอง

โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีการพิจารณาโครงการรวมทั้งงบประมาณ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการอนุรักษ์และ พัฒนาบริเวณพื้นที่เก่า 12 เมือง เพื่อยังคงรักษาอัตลักษณ์และบริบทความเป็นเมืองเก่าเอาไว้นั่นเอง


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ


เมืองเก่าที่กำลังเตรียมฟื้นฟู


เมืองเก่าในไทย


มรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ


ฟื้นฟูเมืองเก่า กำลังอยู่ขั้นตอนพิจารณางบประมาณ

ทั้งนี้การประชุมยังได้มีการพิจารณาปรับปรุง ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือราชินี และท่าเรือพระปิ่นเกล้า เพื่อความสวยงามและความปลอดภัย