บิ๊กตู่ อนุมัติแล้ว! มอบเงินเยียวยา 2,000 ช่วยเหลือเด็กเล็ก 6.6 แสนราย

เป็นอีกข่าวที่ประชาชนเฝ้าจับตามอง เมื่อ คณะรัฐมนตรี ยืนยันพร้อมอนุมัติเงินช่วยเหลือเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ถึง 5 ขวบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 18,540 แห่ง

ล่าสุดวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันนี้ทางคณะรัฐมนตรี เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กรายละ 2,000 บาท เนื่องจาก เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้ครอบคลุมในการช่วยเหลือเยียวยารายละ 2,000 บาท ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการไปแล้ว


เร่งช่วยเหลือมอบเงินเยียวยา


อนุมัติแล้ว


พร้อมโอนเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง


ภาครัฐเร่งช่วยเหลือต่อเนื่อง


ยืนยันพร้อมอนุมัติเงินช่วยเหลือ

สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางคณะรัฐมนตรีจึง มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือนั้นเอง