นายฯตู่ ห่วงปชช. กำชับทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 6-8 มี.ค. เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่รับผลกระทบทันที

นายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์สภาพอากาศปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ที่ในเวลานี้เจอมรสุมพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม 2565 โดยเน้นย้ำให้ประชาชนมั่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง อาทิ ได้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยเป็นห่วงเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และ ระมัดระวังความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร

ทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานราชการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทันต่อเหตุการณ์

พร้อมขอให้ติดตามการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด

พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เร่งตรวจตราและซ่อมแซมอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นตามสถานที่สาธารณะ ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา

.