ชาร์ป ประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. รายได้เฉลี่ยสูงสุด 18,000 บาท

ด่วนสำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหางาน บ.ชาร์ปกิ่งแก้วเปิดรับแล้ว ใครว่างงานอยู่มาสมัครได้เลย โดยภายใต้บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ผลิตเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของยี่ห้อชาร์ป เช่น เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เป็นต้น ประกาศรับสมัครจำนวนมาก ตำแหน่งฝ่ายผลิต รับทั้งเข้ากะ และพนักงานที่ไม่เข้ากะ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้

ที่ตั้งโรงงาน

 • โรงงานตั้งอยู่ที่ ถ.กิ่งแก้วข้างซอย34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โรงงานติดถนนใหญ่ไม่ได้อยู่ในซอย ชื่อป้ายหน้า บริษัทชื่อ เฟดเดอรัลอีเลคตริค จำกัด

สวัสดิการพนักงาน

 • รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าแรง 336 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือน ปรับเป็น 346 บาทต่อวัน
 • โอที 1.5 เหมาจ่าย 168 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือน ปรับเป็น 173 บาทต่อวัน
 • ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน
 • ค่าเทหล่อ (เฉพาะพนักงานเทหล่อ) 10 บาทต่อชั่วโมง
 • เบี้ยขยัน 400 , 500 , 600 บาทต่อเดือน

 • ค่า Incentive 250 บาท ทุก 3 เดือน
 • ค่าอาหารวันหยุด 30 บาทต่อวัน
 • ค่าทำงานวันหยุดล่วงเวลา 336 บาทต่อวัน
 • วันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

 • ทำงานวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน
 • ทำงานล่วงเวลาวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน
 • ค่าอายุงานครบ 15 วัน ไม่เกิน 6 เดือน 10 บาทต่อวัน
 • ข้าวเปล่ากลางวันฟรี
 • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

 • มีโบนัสประจำปี
 • รถรับส่งพนักงานมีหลายสาย
 • เงินเดือนออกวันที่ 23 และ 8

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

 • ถ้ามาเป็นคู่แฟน หรือ คู่เพื่อนขอแยกกันทำงานได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้น
 • สายตาปกติ ตาไม่บอดสี สุขภาพแข็งแรง

 • ผู้ชาย ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
 • ผู้หญิง ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3  ม.6  ปวช.

เอกสารสมัครงานที่ต้องเตรียมมา

 1. วุฒิการศึกษา 2 ใบ(ถ้าวุฒิไม่ชัดเจนถือตัวจริงมาด้วยนะคะ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
 3. บัตรประชาชน 3ใบ
 4. รูปถ่าย 2 ใบ
 5. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 2 ใบอันนี้สำหรับคนผ่านเกณฑ์ทหารนะคะส่วนคนยังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรคะ
 6. ถ้าใครมีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลขอด้วยนะ 2ใบ และใครที่จดทะเบียนสมรสขอด้วย 2ใบ

ขั้นตอนการสมัครงาน

 1. ฉีดวัคซี นโควิ ด19 เข็มแรกก็สามารถสมัครได้ และต้องฉี ดเข็มแรก14วันขึ้นไป (พร้อมหลักฐานการฉีด)
 2. ผู้ที่จะเข้ามาสมัครงานในโรงงานต้องนำหลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน7วัน มาแสดงด้วย
 3. การมาสมัครงานแต่งกายให้สุภาพ อย่าใส่รองเท้าแตะ หรือกางเกงผิดระเบียบเด็ดขาด
 4. รอบเวลาสมัครงานมี 1 ช่วง คือ รอบเช้า 08.00-10.00น. เพราะต้องใช้เวลานานอย่างน้อยๆ 2 ชั่วโมงขึ้นไปหรือครึ่งวันต่อคน
 5. มาสมัครงานบอกติดต่อ พีนัจ หรือ พี่ส้ม ถ้าจะมาสมัครงานต้องมีเจ้าหน้าที่ไปรับหน้าป้อม ร.ป.ภ.
  สมัครแล้วรอบเริ่มงานจะแจ้งให้ทราบอีกที