กรมการปกครอง เปิดสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 156 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีฯลฯ วุฒิ ปวส. ป.ตรี เงินเดือน 16,500

ถือเป็นข่าวสมัครงานที่มีผู้สนใจรออ่านเป็นจำนนวนมาก ล่าสุด กรมการปกครอง ประกาศเปิรับสมัครข้าราชการหลายอัตรา สร้างความดีใจให้แก่ผู้ที่กำลังรอคอย เนื่องจากเป็นอีกงานราชการที่มีสวัสดิการมั่นคง ค่าตอบแทนสูง โดยกรมการปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ป.ตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้องค์กรกรมการปกครองนั่นเอง โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีความตั้งใจ มีความสามารถ และจำเป็นต้องสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หากท่านอ่านมาถึงตรงนี้อาจต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม วันนี้ทีมงานได้รวบรวมเนื้อหามาไว้ที่นี่แล้ว ดังนี้

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 156 อัตรา รับสมัคร 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา

  1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

  1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)