กฟภ. ประกาศรับคัดเลือกผู้สนใจเข้าทำงานทั่วไทย 67 อัตรา ตำแหน่งงานว่าง นิติกร วิศวกรฯลฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

ข่าวงานราชการมาใหม่สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการ และผู้ที่สนใจงานใหม่ โดยเร็วๆนี้ กฟภ. หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่างงานที่มีคุณสมบัติ เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับกฟหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังต่อไปนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั่งแต่วันที่ 7 -13 มการคม 2565

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนผูมิภาค(กฟภ.) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (จำนวน 20 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 13 อัตรา
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานช่าง (โลหะ) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (จำนวน 4 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดลพบุรี

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุดรธานี ,บึงกาฬ

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีเกษ ,กาฬสินธุ์

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (จำนวน 6 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จำนวน 3 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (จำนวน 3 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (จำนวน 1 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพรชบุรี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จำนวน 4 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ (จำนวน 6 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดยะลา ,นราธิวาส,สงขลา,สตูล,พัทลุง

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 2 อัตรา