แฟลช เปิดรับสมัครพนักงานทั่วประเทศจำนวนมาก ตำแหน่งรับ-ส่ง พัสดุ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯลฯ รายได้เฉลี่ยสูงสุด 30,000 สวัสดิการเพียบ

ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับประชาชนที่กำลังมองหางานว่างเมื่อเร็วๆนี้ Flash Express เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง รับ-ส่งพัสดุ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราไม่ว่าจะตำแหน่งรับส่งพัสดุเจ้า เจ้าหน้าที่ประจำสาขา เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

แฟลช เอ็กซ์เพลส เปิดรับสมัครพนักงาน รับ-ส่ง พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลย

รับสมัครตำแหน่ง

 1. พนักงานส่งพัสดุ รถกระบะ รายได้รวม 30,000 บาท
 2. พนักงานส่งพัสดุ รถจักรยานยนต์ รายได้รวม 18,000 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายพัสดุ รายได้รวม 14,000 บาท

สวัสดิการและอื่นๆ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันอุบัติเหตุ
 3. อินเซนทีฟ เงินพิเศษ สำหรับพนักงานประจำคลังสินค้า
 4. อินเซนทีฟ เงินพิเศษ สำหรับพนักงานขนส่งพัสดุ
 5. ค่าอาหารในวันทำงาน
 6. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี
 7. เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
 8. ค่าของเยี่ยมไ ข้กรณีเ จ็บป่ว ยประสบอุบั ติเหตุ
 9. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจญาติชั้นต้น
 10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 11. ลากิจพนักงานของในเดือนเกิด
 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • ใบสำเนา ใบขับขี่ 1 ใบ
 • ใบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนรถ 1 ใบ
 • หนังสือยินยอม 1 ชุด
 • วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
 • รูปถ่าย 1 ใบ
 • เอกสารการตรวจประวัติอาชญ ากรรม

สามารถสมัครที่สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ

กรอกลิ้งค์สมัครงาน https://flash-express-app.buddyrecruit.ai/index/direct