สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ ป.ตรี ทุกสาขา สวัสดิการเพียบ

งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต ตั้งข้อสงสัย และพิสูจน์โดยการใช้วัตถุพยาน ด้านสภาพแวดล้อมขณะเกิดเหตุเพื่อช่วยลำดับเหตุการณ์และระบุตัวผู้กระทำได้

โดยในช่วงสถานการณ์ CV-19 ในตอนนี้ นักนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถมาทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อได้ที่แล็บ เพื่อช่วยคัดกรองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งมีการทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะต้องคอยดูแลประชาชนให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อในตอนนี้

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ วันนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา หลายตำแหน่ง โดยมีวุฒิ ป.ตรีตามสาขาที่กำหนด ก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  1. อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
  2. คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  3. อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320บาท

2. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

  1. อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
  2. คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  3. อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320 บาท

3. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

  1. อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
  2. คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  3. อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3320 บาท

สำหรับวัน เวลา และวิธีการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2 ) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected]

ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตาม ลำดับเวลาที่ปรากฏใน Email ที่ได้รับเป็นสำคัญ ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected] โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด